ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מצדית מגובששת Castellia tuberculosa 386377 נעם שגב 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Castellia%20tuberculosa/ 1 חולות קיסריה האוכלוסיה בת עשרות פרטים ופזורה על שטח נרחב
מצדית מגובששת Castellia tuberculosa 386371 נעם שגב 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Castellia%20tuberculosa/ 2 חולות יבנה נמצאו 3 פרטים
מצדית מגובששת Castellia tuberculosa 385651 אורי פרגמן-ספיר 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Castellia%20tuberculosa/ 3 חולות: חולות פלמחים
מצדית מגובששת Castellia tuberculosa 385653 נעם שגב 2 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Castellia%20tuberculosa/ 4 שמורת השיטה המלבינה אשדוד נצפו מספר פרטים בצל עצי שיטה מלבינה