ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ניידה קטנה Najas minor 385683 יאיר אור 28 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Najas%20minor/ 1 אגמון החולה הצמח הטבול השולט
ניידה קטנה Najas minor 385685 יאיר אור 23 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Najas%20minor/ 2 מחפורת רוויה
ניידה קטנה Najas minor 385686 יאיר אור 26 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Najas%20minor/ 3 מאגר עין טינה
ניידה קטנה Najas minor 385687 יאיר אור 10 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Najas%20minor/ 4 בריכות שעבניה