ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גלדן מחוספס Elytrigia intermedia 385559 יאיר אור 20 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20intermedia/ 1 הר קורטם
גלדן מחוספס Elytrigia intermedia 385541 יאיר אור 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20intermedia/ 2 הר אביטל לוע
גלדן מחוספס Elytrigia intermedia 385553 יאיר אור 24 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20intermedia/ 3 הר רם
גלדן מחוספס Elytrigia intermedia 385874 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Elytrigia%20intermedia/ 4 הר קורטם מכסה שטחים גדולים. לא ברור אם מדובר בפרטים שונים או בפרט אחד שקנה השורש שלו התפשט על םני השטח