ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשל מתנני Tamarix passerinoides 396366 מימי רון 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אשל מתנני Tamarix passerinoides 396367 מימי רון 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 2 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אשל מתנני Tamarix passerinoides 396368 מימי רון 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אשל מתנני Tamarix passerinoides 396369 מימי רון 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אשל מתנני Tamarix passerinoides 396370 אריה לב רוזנברג 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מישור עמיעז
אשל מתנני Tamarix passerinoides 394059 מימי רון 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 6 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 394058 מימי רון 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 7 ערבה צפונית: גבעות שלהב כתם מלחה מצפון לחורבות מואה. דר-מע לצופר. חזוב לשמור
אשל מתנני Tamarix passerinoides 394057 מימי רון 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 8 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 391855 מימי רון 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 9 ערבה צפונית: שולי הערבה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390861 מימי רון 14 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 10 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390856 מימי רון 18 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 11 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390864 מימי רון 4 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 12 קמר עריף - רמת חדב: קניון נקרות-המישר
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390841 מימי רון 21 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 13 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390854 מימי רון 25 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 14 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390836 מימי רון 7 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 15 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385939 דר בן נתן 19 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 16 מלחת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385938 דר בן נתן 19 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 17 מצודת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385937 דר בן נתן 12 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 18 מלחת צופר
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390855 מימי רון 16 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 19 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390857 מימי רון 1 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 20 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390858 מימי רון 1 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 21 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390863 מימי רון 19 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 22 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390862 מימי רון 14 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 23 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390860 מימי רון 17 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 24 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390859 מימי רון 17 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 25 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390853 מימי רון 25 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 26 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390852 מימי רון 7 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 27 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390851 מימי רון 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 28 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390850 מימי רון 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 29 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390849 מימי רון 22 באוגוסט 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 30 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390848 מימי רון 6 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 31 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390847 מימי רון 6 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 32 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390846 מימי רון 22 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 33 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390845 מימי רון 22 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 34 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390844 מימי רון 6 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 35 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390843 מימי רון 6 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 36 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390842 מימי רון 28 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 37 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390840 מימי רון 29 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 38 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390839 מימי רון 16 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 39 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390838 מימי רון 30 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 40 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390837 מימי רון 20 בדצמבר 1991 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 41 עומר: גבים-צבירה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390835 גל וין 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 42 ערבה צפונית: גבעות סלעית
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390834 גל וין 13 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 43 ערבה צפונית: גבעות סלעית
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390833 נטע אור 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 44 ערבה צפונית: שולי הערבה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390832 נטע אור 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 45 ערבה צפונית: שולי הערבה 9 אבקנים. אורך כותרת-4 מ'מ
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390831 נטע אור 29 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 46 ערבה צפונית: גבעות שלהב פרח גדול, 6 מ"מ, 11 אבקנים, עלה חובק, קפסולה 11 מ"מ
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390830 נטע אור 29 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 47 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390829 נטע אור 29 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 48 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390828 מימי רון 26 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 49 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390827 מימי רון 17 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 50 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390826 מימי רון 21 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 51 ערבה צפונית: גבעות סלעית
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390825 מימי רון 25 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 52 ערבה צפונית: גבעות שלהב
אשל מתנני Tamarix passerinoides 390824 מרב לבל 1 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 53 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385940 דר בן נתן 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 54 חווארי סדום
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385941 דר בן נתן 1 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 55 מלחת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385942 דר בן נתן 25 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 56 מלחת עין ערגה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385944 דר בן נתן 4 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 57 יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385943 דר בן נתן 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 58 מלחת ספיר, נחל כרכשת