ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385940 דר בן נתן 24 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 1 חווארי סדום
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385941 דר בן נתן 1 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 2 מלחת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385942 דר בן נתן 25 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 3 מלחת עין ערגה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385944 דר בן נתן 4 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 4 יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385937 דר בן נתן 12 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 5 מלחת צופר
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385938 דר בן נתן 19 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 6 מצודת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385939 דר בן נתן 19 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 7 מלחת יוטבתה
אשל מתנני Tamarix passerinoides 385943 דר בן נתן 17 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Tamarix%20passerinoides/ 8 מלחת ספיר, נחל כרכשת