ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 395798 יריב מליחי 20 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 1 חולות: חולות אשדוד - אשקלון *************
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393900 הילה גיל 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 2 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור תת מין מדברי
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393779 דר בן נתן 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 3 חולות ממזרח לנווה תת-מין מדברי
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393780 דר בן נתן 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 4 חולות עגור
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393781 דר בן נתן 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 5 חולות ממזרח לנווה
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393073 הילה גיל 18 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393072 הילה גיל 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 393060 דר בן נתן 18 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 8 יער אילנות מזרח
שבולת-שועל גדולה Avena longiglumis 392415 אלון זינגר 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Avena%20longiglumis/ 9 יער אילנות מזרח