ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית דביקה Silene muscipula 391728 יעל אורגד 1 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 1
ציפורנית דביקה Silene muscipula 393622 רון פרומקין 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 2 גבעות גורל
ציפורנית דביקה Silene muscipula 391743 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 3 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
ציפורנית דביקה Silene muscipula 391742 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 4 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
ציפורנית דביקה Silene muscipula 391740 אשד אורנה 9 ביוני 2003 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 5 דרום הגולן: נחלי גולן
ציפורנית דביקה Silene muscipula 391075 בר שמש 13 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 6 עמק מצפון לעילוט