ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית דביקה Silene muscipula 391075 בר שמש 13 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20muscipula/ 1 עמק מצפון לעילוט