ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עוקץ-עקרב ביצני Heliotropium ovalifolium 392495 שמשון ולוטקר 24 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Heliotropium%20ovalifolium/ 1 חולות: חולות חדרה
עוקץ-עקרב ביצני Heliotropium ovalifolium 391105 שמשון ולוטקר 1 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Heliotropium%20ovalifolium/ 2 שרון צפוני: חמרה חדרה
עוקץ-עקרב ביצני Heliotropium ovalifolium 391725 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Heliotropium%20ovalifolium/ 3 חולות: חולות חדרה