ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גבשונית השדה Capnophyllum peregrinum 391035 יובל עברון 8 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Capnophyllum%20peregrinum/ 1 כרם זיתים ליד מצפה נטופה