ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך מירוני Ferula coskunii 391583 אסף מנחם 6 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 1 מערב הגליל העליון: הר כישור
כלך מירוני Ferula coskunii 391576 טליה אורון 1 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 2 מערב הגליל העליון: הר כישור פיסגה. עמודי פריחה דאשתקד
כלך מירוני Ferula coskunii 391575 טליה אורון 17 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 3 מערב הגליל העליון: הר כישור עלווה
כלך מירוני Ferula coskunii 391574 טליה אורון 2 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
כלך מירוני Ferula coskunii 391573 תומר אשד 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 5 מערב הגליל העליון: הר כישור
כלך מירוני Ferula coskunii 391572 מימי רון 24 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 6 הר אמיר - הרי אום אל פחם: גבעות עירון
כלך מירוני Ferula coskunii 391571 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 7 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
כלך מירוני Ferula coskunii 391115 שמואל מזר 3 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 8 הרי נפתלי צילום פירות מ 7.9.19
כלך מירוני Ferula coskunii 391079 יובל ספיר 6 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 9 מצפה חרשים