ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך מירוני Ferula coskunii 391115 שמואל מזר 3 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 1 הרי נפתלי צילום פירות מ 7.9.19
כלך מירוני Ferula coskunii 391079 יובל ספיר 6 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 2 מצפה חרשים