ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
כלך מירוני Ferula coskunii 391079 יובל ספיר 6 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Ferula%20coskunii/ 1 מצפה חרשים