ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בן-חיטה מעובה Aegilops crassa 338392 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1964 1 0 0 /taxa/Aegilops%20crassa/ 1 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר מתוך נתוני רת"ם
בן-חיטה מעובה Aegilops crassa 349142 שיר ורד 24 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Aegilops%20crassa/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
בן-חיטה מעובה Aegilops crassa 326573 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Aegilops%20crassa/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חיטה מעובה Aegilops crassa 326572 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Aegilops%20crassa/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חיטה מעובה Aegilops crassa 338391 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1924 1 0 0 /taxa/Aegilops%20crassa/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם