ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 391920 מימי רון 16 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 1 חולות: חולות חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 340445 אלכסנדר איג 29 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 2 מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343511 נעמי פינברון 8 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 3 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341280 מיכאל זהרי 14 ביולי 1926 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 4 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341171 רוחמה ברלינר 19 ביולי 1978 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 5 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 339705 מיכאל זהרי 1 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 6 ערבה דרומית: מישורי יטבתה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343291 רוחמה ברלינר 1 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 7 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341399 אלכסנדר איג 3 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 8 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341701 מיכאל זהרי 12 בספטמבר 1925 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 9 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341764 נח נפתולסקי 1 במרץ 1923 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 10 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341872 עוז גולן 24 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 11 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 362320 זאב קולר 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 12 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 340787 צבי שמיר 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 13 שפלת יהודה הצפונית: גפן תירוש מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 362321 זאב קולר 14 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 14 חולות: חולות חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343082 שיר ורד 10 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 15 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343571 שיר ורד 24 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 16 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341400 מיכאל זהרי 22 במאי 1958 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 17 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343088 שיר ורד 7 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 18 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341401 פרוזבול לאה 26 בספטמבר 1960 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 19 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341768 נח נפתולסקי 25 באפריל 1925 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 20 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 362322 אביבה רבינוביץ' 7 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 21 חולות: חולות חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343577 שיר ורד 9 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 22 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343089 שיר ורד 11 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 23 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341765 נח נפתולסקי 1 בדצמבר 1923 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 24 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 385811 יעל אורגד 3 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 25 חדרה, הריסות שלוליות מחסני הרכבת האזור מאד מופר, צפוי להרס. בשלוש השנים האחרונות נכנסו המוני מינים פולשים לשטח. אלו שרידים של אחת משלוליות החורף היפות שהיו במקום. ליד בן-החילף היה גם עליעב מדוקרן.
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 385810 יעל אורגד 3 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 26 בריכת סמר
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 361043 דר בן נתן 15 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 27 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341767 אלכסנדר איג 5 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 28 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 372678 נוגן צברי 1 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 29 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 368163 דר בן נתן 7 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 30 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 360430 מרגרטה וולצ'אק 8 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 31 שרון צפוני: חמרה חדרה כתם של 10 מ"ר
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 360381 מרגרטה וולצ'אק 7 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 32 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 360431 מרגרטה וולצ'אק 8 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 33 שרון צפוני: חמרה חדרה עוד 20 מ"ר
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 368174 דר בן נתן 7 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 34 שרון צפוני: חמרה חדרה אדמת השלולית נהפכה ע"י טרקטורים וכל הצמחייה הושמדה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 368167 דר בן נתן 7 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 35 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 359292 יעל אורגד 9 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 36 שרון צפוני: חמרה חדרה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343290 שיר ורד 30 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 37 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341402 עוזי פליטמן 25 בנובמבר 1960 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 38 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341769 מיכאל זהרי 21 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 39 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 341766 אלכסנדר איג 7 בדצמבר 1923 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 40 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343580 שיר ורד 9 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 41 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343084 שיר ורד 25 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 42 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343549 שיר ורד 13 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 43 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343576 שיר ורד 6 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 44 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343545 שיר ורד 30 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 45 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343544 שיר ורד 16 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 46 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 343556 שיר ורד 7 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 47 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 372554 מימי רון 28 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 48 בריכת מחסני הרכבת חלק קטן מהשקע שרד אך נראה כי קם הוא בסכנה חמורה
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 378153 בר שמש 18 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 49 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים
בן-חילף הביצות Eragrostis sarmentosa 360384 מרגרטה וולצ'אק 7 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Eragrostis%20sarmentosa/ 50 שרון צפוני: חמרה חדרה