ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 385851 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 1 נחל לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 385845 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 2 מעבר ערוד
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 385842 דר בן נתן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 3 הר רמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359750 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 4 נחל אלות, צפונית למצוקי אלות (מסלול כחול)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339820 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 373483 אודי קולומבוס 14 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 6 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 373487 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 7 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 373488 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 8 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371981 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 9 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359770 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 10 נחל אלות, צפונית למצוקי אלות (מסלול כחול)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 360330 מארק כץ 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 11 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359749 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 12 בנחל בדרך לראש אלות (מסלול ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359748 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 13 בנחל בדרך לראש אלות (מסלול ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359747 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 14 בנחל בדרך לראש אלות (מסלול ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339909 יואב גרטמן 31 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 15 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339887 אבי שמידע 27 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 16 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339918 ליסטון 27 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 17 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359769 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 18 הר גזרון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359002 מארק כץ 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 19 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359001 מארק כץ 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 20 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359000 מארק כץ 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 21 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 360331 מארק כץ 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 22 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 360329 מארק כץ 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 23 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339901 חנן סלע 13 בנובמבר 1991 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 24 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339897 ארזי תמר 18 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 25 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 326560 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 26 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339871 א. כספי 29 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 27 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339920 עמית שקולניק 5 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 28 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339888 יאיר אור 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 29 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359768 בר שמש 16 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 30 נחל דורבן
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359767 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 31 ראש אלות
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359765 בר שמש 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 32 באר חרשה
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359764 בר שמש 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 33 ראש חרשה
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359004 מארק כץ 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 34 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359003 מארק כץ 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 35 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371976 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 36 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371968 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 37 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359605 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 38 בור חמת
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359742 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 39 בורות לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359741 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 40 בורות לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359746 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 41 דרומית לראש אלות (מסלול ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359744 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 42 דרומית לראש אלות (מסלול ירוק) באותו אתר עם סתוונית הרמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339824 יונתן שקדי 13 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 43 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339823 יואב גרטמן 12 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 44 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339874 א. ליסטון 24 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 45 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339857 ליסטון 24 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 46 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339805 עופר כהן 7 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 47 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339798 יואב גרטמן 31 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 48 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339797 דני זהרי 26 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 49 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339822 גילי אגודת הפרח 5 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 50 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359745 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 51 דרומית לראש אלות (מסלול ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339851 דאנגליס אורשן 24 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 52 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359612 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 53 בורות לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359743 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 54 בורות לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339861 יואב גרטמן 15 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 55 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339872 א. ליסטון 27 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 56 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339833 יאיר אור 7 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 57 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339881 הגר לשנר 5 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 58 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339821 מימי רון 16 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 59 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359740 בר שמש 1 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 60 בורות לוץ יחד עם כלך דו-דורי
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 358999 אודי קולומבוס 5 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 61 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 373485 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 62 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371965 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 63 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371974 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 64 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371979 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 65 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371978 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 66 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371972 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 67 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359736 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 68 ראש מעלה ערוד
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371971 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 69 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371970 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 70 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371969 מימי רון 30 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 71 רמת עבדת: עקרב
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359737 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 72 מעלה ערוד
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359739 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 73 מעלה ערוד
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359007 נדב טאובה 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 74 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359751 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 75 ערוץ עליון של נחל לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359755 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 76 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359763 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 77 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359738 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 78 מעלה ערוד
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339777 שמידג,לוריא,גלב 27 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 79 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 360334 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 80 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339776 יעקב ליפקין 4 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 81 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359766 בר שמש 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 82 צפון מערבית למעלה ערוד
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339770 תצפיות רת"ם 31 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 83 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339763 יעקב ליפקין 4 במאי 1963 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 84 קמר רמון - מחמל: מצלעות רמון מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371975 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 85 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371967 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 86 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 373484 מארק כץ 14 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 87 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371962 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 88 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371961 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 89 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371964 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 90 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371963 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 91 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359753 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 92 ערוץ עליון של נחל לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359010 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 93 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339800 יואב גרטמן 4 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 94 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339811 תצפיות רת"ם 30 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 95 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339752 אבי שמידע 27 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 96 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339789 הגר לשנר 23 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 97 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339819 עופר כהן 7 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 98 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339781 יואב גרטמן 4 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 99 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339767 מימי רון 23 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 100 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339762 תצפיות רת"ם 30 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 101 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359008 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 102 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359009 מארק כץ 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 103 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359752 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 104 ערוץ עליון של נחל לוץ
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 373486 מימי רון 13 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 105 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371966 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 106 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371977 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 107 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371973 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 108 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359758 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 109 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359762 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 110 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359761 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 111 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359757 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 112 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359756 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 113 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339749 רונטל בועז 22 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 114 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359760 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 115 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359759 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 116 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק)
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 359754 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 117 ערוץ עליון של נחל אליאב (סימון שביל ירוק) באותו האתר ישנם גם המינים הבאים: שקד הרמון, פיגמית פור, כלך דנין, סתוונית הרמון
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339788 עוזי פליטמן 25 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 118 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339771 אבי שמידע 27 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 119 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 385647 נוגן צברי 25 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 120 נחל אלות צמחים במצב יבש, פיזור זרעים
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 339844 שיר ורד 23 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 121 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
בן-חרצית נגבי Tanacetum negevensis 371980 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Tanacetum%20negevensis/ 122 רמת עבדת: עקרב