ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 326689 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 1 מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 346039 אבי שמידע 1 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 2 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 326577 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 3 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 345893 דידי ואדית 6 במאי 1973 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 4 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 326576 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 5 רמת עבדת: נפחא מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 347768 עוז גולן 20 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 340339 עוז גולן 18 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 7 הר הנגב הצפוני: קינה מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 330007 תצפיות רת"ם 12 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 385118 גיא נהור 20 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 9 מושב קשת, ליד המפעל
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 357996 מרגרטה וולצ'אק 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 10 הגדרה מסופקת . צולם
בר-דורבן מזרחי Consolida hispanica 358289 עמוס סבח 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Consolida%20hispanica/ 11