ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 372716 רון פרומקין 20 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 1 שרון צפוני: חמרה נתניה
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 386539 זלמן באומוול 3 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 2 בקעת בית נטופה
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 385732 דר בן נתן 19 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 3 שלולית דורה יחד עם עשרות פרטים של אמניה רבת פרחים ומאות עד אלפי פרטחם של אגמון שרוע
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 373459 מימי רון 22 באוקטובר 2009 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 372730 רון פרומקין 6 ביולי 2009 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 342727 לאה פרוזבול 18 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 343049 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 342726 מיכאל זהרי 3 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 325092 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 342728 שיר ורד 31 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
ברגיה אמנית Bergia ammanioides 342993 מיכאל זהרי 3 בספטמבר 1962 1 0 0 /taxa/Bergia%20ammanioides/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם