ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברולה זקופה Berula erecta 332754 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Berula%20erecta/ 1 רכס נפתלי: קדש מתוך נתוני רת"ם
ברולה זקופה Berula erecta 332753 תצפיות רת"ם 15 ביולי 1953 1 0 0 /taxa/Berula%20erecta/ 2 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ברולה זקופה Berula erecta 332750 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Berula%20erecta/ 3 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
ברולה זקופה Berula erecta 332752 תצפיות רת"ם 22 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Berula%20erecta/ 4 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם