ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 396299 צחי פז 22 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 1 נוחיילה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 396296 אסף חיים 19 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 2 שמורת אחילוף החורן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 395237 יאיר אור 16 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 3 נבי חזורי
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 386694 טליה אורון 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 4 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 386695 טליה אורון 7 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 5 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 388807 מימי רון 7 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 6 כתף החרמון: חרמון
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 388808 טליה אורון 5 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 7 רמת כורזים: רמת כורזים עין מחניים
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348600 דורית כהן 7 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 8 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347157 ועדיה יוסי 12 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 9 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347482 דני זהרי 9 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 10 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347510 נעמי פינברון 24 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 11 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367269 ועדיה יוסי 26 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 12 עמק החולה: מורדות עיון
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 345741 א. הרנשטט 26 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 13 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 346023 עוז גולן 9 בספטמבר 1989 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 14 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348599 אמוץ דפני 22 בספטמבר 1968 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 15 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347979 א. שמאלי 19 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348182 א. שמאלי 28 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 17 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348623 אלכסנדר איג 19 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 18 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348087 דני זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 19 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348215 יאיר אור 10 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347714 נעמי פינברון 24 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 21 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 345797 דני זהרי 6 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 22 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 345772 אבי שמידע 24 במאי 1969 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 23 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348337 אלכסנדר איג 21 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 24 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348396 אלכסנדר איג 7 באוגוסט 1922 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 25 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347682 יובל ספיר 26 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 26 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348154 שיר ורד 19 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 27 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 345861 שיר ורד 7 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 28 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367270 ועדיה יוסי 16 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 29 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367264 טליה אורון 6 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 30 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347413 י.דרום,י.לב-ארי 15 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 31 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348102 יובל ספיר 22 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 32 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392414 יפעת גרנט 20 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 33 תעלה מערבית תעלה במשטר כיסוח של חישת הקנים שבגדותיה. נמצאה במפגש בין תעלות, במקום פתוח יחסית מחישת הקנים יחד עם סמר מחויץ, שנית מתפתלת וגומא חום.
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392317 יפעת ארצי 6 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 34 עמק החולה: נחלי דן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392321 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 35 עמק החולה: נחלי דן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392320 יפעת ארצי 24 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 36 עמק החולה: ארץ פלגי מים
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392319 טליה אורון 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 37 עמק החולה: נחלי דן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392318 טליה אורון 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 38 עמק החולה: נחלי דן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392316 יפעת ארצי 6 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 39 עמק החולה: נחלי דן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 392315 טליה אורון 9 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 40 עמק החולה: נחלי דן
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348567 שיר ורד 16 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 41 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347246 עברי יריב 30 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 42 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348043 אורי פרגמן-ספיר 22 ביולי 1986 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 43 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367266 טליה אורון 8 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 44 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348134 אבינועם דנין 22 ביולי 1968 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 45 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 345773 מיכאל זהרי 2 באוקטובר 1970 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 46 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348397 אלון דה-פצוטו 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 47 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347981 עוזי פליטמן 26 באפריל 1963 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 48 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348598 עוז גולן 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 49 מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348545 מיכאל זהרי 15 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 50 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 374065 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 51 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367267 ועדיה יוסי 20 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 52 עמק החולה: ימת החולה -
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 356369 טליה אורון 7 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 53 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367263 טליה אורון 7 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 54 עמק החולה: ימת החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 372258 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 55 עמק החולה: עמק החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 372259 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 56 עמק החולה: עמק החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 372260 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 57 עמק החולה: עמק החולה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 347980 נח נפתולסקי 8 בנובמבר 1924 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348339 י.בלדינגר 18 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 59 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 348338 נח נפתולסקי 30 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 60 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 385107 דר בן נתן 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 61 לוע הר אביטל בית הגידול ככל הנראה אינו טבעי ונוצר כתוצאה מדליפה של צינור מים. עם זאת, המקום נשאר כמו שהיה כבר לפחות שלוש שנים והאוכלוסיה יציבה. גדלה יחד עם ורוניקת המים, לא נצפו מעברים.
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 385254 עירית צוק קובצ'י 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 62 פארק המטוס קרית שמונה
ברוניקת החולה Veronica lysimachioides 367265 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Veronica%20lysimachioides/ 63 עמק החולה: ימת החולה