ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 387007 יפתח סיני 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 1 חולות: רצועת חוף צפוני השבה לגן לאומי אכזיב לחלקת מקלט חשתילים שהגיעו מציפורי זרעים מהאזור
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 387008 לירז כברה 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 2 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 387009 יפתח סיני 7 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 387010 יפתח סיני 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 4 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 389162 לירז כברה 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 5 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני 10 במ"ר
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 389163 יפתח סיני 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 396464 מרב לבל 6 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 395398 מרב לבל 27 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 394884 מרב לבל 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון)
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 393650 מרב לבל 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) שתילה עם השקייה בהשבה של מילופרי. שתילים הוכנו בבנק הגנים
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 347131 א. ג'קסון 1 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 11 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 386379 סיקו בכור 13 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 12 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 368537 סיקו בכור 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 372721 סיקו בכור 18 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 14 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 372507 מימי רון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 15 צפון מזרחית לאכזיב
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 346928 הלה בן-ששון 27 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 16 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 372523 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 17 דרומית ללימן על משאר טבעי בין הכביש הראשי לגדר היישוב
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 346925 יואב גרטמן 21 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 18 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 346924 תצפיות רת"ם 29 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 19 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 346926 יונתן שקדי 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 20 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 346923 אבי שמידע 24 בנובמבר 1974 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 21 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 346927 אביבה רבינוביץ' 6 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 22 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
גביעול מאוגד Velezia fasciculata 384890 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Velezia%20fasciculata/ 23 מרזבת נחל בצת