ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גומא הירקון Cyperus corymbosus 387178 דידי קפלן 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 1 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 341850 אלכסנדר איג 15 בספטמבר 1930 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 2 ירקון מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 341407 לרמן 19 בספטמבר 1958 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 3 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 341825 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 4 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 345869 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 5 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347475 מיכאל זהרי 9 בספטמבר 1942 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 6 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 341849 תלמיד 9 בספטמבר 1956 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 7 ירקון מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347597 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 8 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 321753 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 9 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347387 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 10 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362161 טליה אורון 18 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 11 עמק החולה: ימת החולה השבה
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347227 לרמן 30 באוגוסט 1959 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 12 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 355919 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 13 עמק החולה: ימת החולה
גומא הירקון Cyperus corymbosus 321755 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 14 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 368057 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 15 שרון דרומי: שפך שורק
גומא הירקון Cyperus corymbosus 368062 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 16 שרון דרומי: ירקון
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347169 יואב גרטמן 15 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 17 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 372795 דר בן נתן 11 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 18 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347161 יובל ספיר 21 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 19 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 368061 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 20 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347166 שיר ורד 8 באוגוסט 1991 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 21 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 373783 מרגרטה וולצ'אק 11 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 22 שרון דרומי: ירקון שתול היום. מקור - הגן הבוטני גבעת רם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347171 הגר לשנר 10 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 23 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 354296 חוה גולדשטיין 21 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 24 צפון הגולן: מורדות גולן גוש אחד
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347168 אבי שמידע 1 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 25 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362152 חוה גולדשטיין + שרון לוי 12 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 26 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362158 בקרמן שאול 29 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 27 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362160 בקרמן שאול 20 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 28 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362156 חוה גולדשטיין 15 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 29 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362155 חוה גולדשטיין 17 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 30 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362153 חוה גולדשטיין 5 ביולי 2006 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 31 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 355947 דידי קפלן 20 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 32 צפון הגולן: מורדות גולן שרד אחחרי שריפה 14.7.11
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362159 בקרמן שאול 6 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 33 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362157 חוה גולדשטיין 15 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 34 צפון הגולן: מורדות גולן
גומא הירקון Cyperus corymbosus 368059 יובל ספיר 21 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 35 שרון דרומי: ירקון
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347170 יואב גרטמן 12 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 36 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347148 יואב גרטמן 7 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 37 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 347167 יובל ספיר 13 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 38 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא הירקון Cyperus corymbosus 385111 דר בן נתן 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 39 עין תינה
גומא הירקון Cyperus corymbosus 362154 לוי שרון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Cyperus%20corymbosus/ 40 צפון הגולן: מורדות גולן