תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

סומקן ענקי
01-01-2016 • סוקרי מכון דש"א
הרי ירושלים: מצלעות
ממתינה לאישור

גומא שרוני
14-05-2020 • דידי קפלן
חולות: חולות חדרה
ממתינה לאישור

נעצוצית סבוכה
21-05-2020 • דר בן-נתן
ביצות כבארה
ממתינה לאישור

סחלב ריחני
16-05-2020 • אלון רייכמן
כתף החרמון: חרמון
ממתינה לאישור

דולב מזרחי
01-06-2020 • מרגרטה וולצ'ק
רמות הגליל: נחל בצת
מאושרת

דולב מזרחי
01-06-2020 • מרגרטה וולצ'ק
רמות הגליל: נחל בצת
מאושרת

דולב מזרחי
01-06-2020 • מרגרטה וולצ'ק
רמות הגליל: נחל בצת
מאושרת

דולב מזרחי
01-06-2020 • מרגרטה וולצ'ק
רמות הגליל: נחל בצת
מאושרת

מלחית הבורית
13-05-2020 • בר שמש
עמק יזרעאל
ממתינה לאישור

מלחית הבורית
14-05-2020 • בר שמש
עמק יזרעאל
ממתינה לאישור

מלחית הבורית
14-05-2020 • בר שמש
עמק יזרעאל
ממתינה לאישור

צתרה מדברית
25-05-2020 • אסף מזרחי

ממתינה לאישור

געדה קיפחת
01-01-2014 • סוקרי מכון דש"א
שרון צפוני: חמרה חדרה
ממתינה לאישור

געדה קיפחת
13-05-2020 • מרב לבל
שרון צפוני: חמרה חדרה
ממתינה לאישור

געדה קיפחת
16-05-2020 • רוני שושן
שרון צפוני: מעלה נחל חדרה
ממתינה לאישור

געדה קיפחת
16-05-2020 • רוני שושן
שרון צפוני: מעלה נחל חדרה
ממתינה לאישור

געדה קיפחת
30-05-2020 • רוני שושן
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

שושן צחור
15-05-2020 • אייל כהן
הר הכרמל: כרמל תיכון
ממתינה לאישור

שושן צחור
15-05-2020 • אייל כהן
הר הכרמל: כרמל תיכון
ממתינה לאישור

שושן צחור
29-05-2020 • עידו שקד
עמק החולה: דרום עמק החולה
תצפית נדחתה

לפופית החיצים
25-05-2020 • רועי פדרמן
עמק זבולון דרום
ממתינה לאישור

אירוס שחום
23-03-2014 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2014 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2014 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
17-04-2014 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
11-05-2014 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
11-05-2014 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
04-03-2015 • אוריה אורן
גבעות להב
מאושרת

אירוס שחום
15-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
15-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
15-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
15-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
15-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
15-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
20-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
20-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
23-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
25-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
26-03-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
09-04-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
18-04-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
18-04-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אירוס שחום
18-04-2015 • אוריה אורן
בקעת ערד
מאושרת

אלקנת הגליל
10-05-2020 • מימי רון
הר חבקוק
ממתינה לאישור דיווח העדר

עמוד 2 מתוך 1051