תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

מישויה פעמונית
01-06-2019 • יעל אורגד ואראלה הרי
כביש ראמה-בית ג'אן
מאושרת

ורד צידוני
20-05-2019 • יעל אורגד
נחל סנין
מאושרת

ורד צידוני
20-05-2019 • יעל אורגד
נחל השניים
מאושרת

כלך חרמוני
09-06-2019 • אסף חיים
אתר החרמון
מאושרת

שלהבית הגלגל
08-06-2019 • אבנר רינות
נחל פרת עליון (שולי יער מיר)
מאושרת

שלהבית הגלגל
10-05-2014 • אבנר רינות
נחל פרת עליון (שולי יער מיר)
מאושרת

דבקה זנובה
05-06-2019 • שמואל מזר
מג׳ד אל-כרום דר׳
מאושרת

דבקה זנובה
08-06-2019 • שמואל מזר
בקעת דיר חנא
מאושרת

הדס מצוי
08-06-2019 • שמואל מזר
יער מירון
מאושרת

הדס מצוי
08-06-2019 • שמואל מזר
יער מירון
מאושרת

שרביטן מכונף
20-05-2019 • נטע אור
נחל פארן, כ- 4 ק"מ מערבית למושב פארן
מאושרת

שום לבן-קליפות
04-06-2019 • יהונתן רונס
דרך האבות על יד נווה דניאל
מאושרת

שום לבן-קליפות
04-06-2019 • יהונתן רונס
דרך האבות
מאושרת

תורמוס שעיר
03-06-2019 • לביא קורן
נחל יסף ליד שמרת
מאושרת

רופית הים
03-06-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

קנה קוצני
03-06-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

נעצוצית סבוכה
03-06-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

עטיינית פקטורי
03-06-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

אוכם חופי
03-06-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

כף-חתול שרועה
03-06-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

שיפון ההרים
29-05-2019 • נעם שגב
תילי געש בגולן
מאושרת

טופח חכלילי
29-05-2019 • נעם שגב
עינות סלוקיה
מאושרת

חד-שפה מזרחי
29-05-2019 • נעם שגב
תילי געש בגולן
מאושרת

זקן-תיש צהוב
30-05-2019 • נעם שגב
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

לשישית מקומטת
30-05-2019 • יובל ספיר
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

נהרונית חוטית
30-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

בן-חיטה קטוע
30-05-2019 • סיקו בכור
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

קרנן טבול
30-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
תצפית נדחתה

טופח קסיוס
30-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון (צפון)
מאושרת

שוש קרח
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

סמר מרצעני
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
ממתינה לאישור

קנה קוצני
29-05-2019 • רון פרומקין
ברכת בטיח
ממתינה לאישור

מלחית הבורית
28-05-2019 • רון פרומקין
נפתול הקישון
ממתינה לאישור

דק-זנב נימי
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

חלבלוב מצרי
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
ממתינה לאישור

סם-כלב מזרחי
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

פרגה צהובה
27-05-2019 • סיקו בכור
טיילת נהריה
מאושרת

נהרונית חוטית
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

חלבלוב קטן-פרי
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

חלבלוב קטן-פרי
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

חלבלוב קטן-פרי
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

נורית ארסית
27-05-2019 • סיקו בכור
עמק זבולון דרום
מאושרת

קצח זעיר-פרחים
26-03-2019 • סמדר זורע-ברמק
ערוצי נחל סחף
מאושרת

טופח קסיוס
27-05-2019 • יאיר אור
מושב נוב
ממתינה לאישור

רכפת הצבעים
26-04-2019 • יאיר אור
הר קורטם (חזקה)
מאושרת

קרסולת השלולית
26-04-2019 • יאיר אור
צפון לתל ע'סניה
מאושרת

נורית עגולת-עלים
26-04-2019 • יאיר אור
צפון לתל ע'סניה
מאושרת

נורית חיקית
26-04-2019 • יאיר אור
צפון לתל ע'סניה
מאושרת

זנב-עכבר פעוט
26-04-2019 • יאיר אור
צפון לתל ע'סניה
מאושרת

דמסון רב-זרעים
15-05-2019 • יאיר אור
צפון לתל ע'סניה
מאושרת

עמוד 2 מתוך 864