תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

אירוס הסרגל
30-12-2020 • מרגרטה וולצ'ק

ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
02-01-2021 • טליה אורון
רמת פסוטה
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
02-01-2021 • טליה אורון
רמת פסוטה
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
02-01-2021 • טליה אורון
רמת פסוטה
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
03-01-2021 • אייל דרעי

ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
05-01-2021 • בר שמש
הר הכרמל: כרמל תיכון
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
05-01-2021 • בר שמש
מתלולי הכרמל המזרחיים
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
05-01-2021 • אמיר פרלברג
הר הכרמל: כרמל תיכון
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
05-01-2021 • בר שמש
הר הכרמל: הכרמל הנמוך
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
05-01-2021 • מרגרטה וולצ'ק
מצפה נפתוח - עלונה
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
05-01-2021 • מרגרטה וולצ'ק
מצפה נפתוח - עלונה
ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
06-01-2021 • עופרה פרידמן

ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
06-01-2021 • גלעד וייל

ממתינה לאישור

אירוס הסרגל
13-01-2021 • מימי רון
רמת פשחור (הרי צפת)
ממתינה לאישור

דבקת פלשת
02-04-2020 • בר שמש
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ממתינה לאישור

דבקת פלשת
02-04-2020 • בר שמש
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ממתינה לאישור

דבקת פלשת
24-12-2020 • דר בן-נתן
מישור פלשת: בתרונות רוחמה
ממתינה לאישור

חרצית דביקה
01-03-2020 • בר שמש
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ממתינה לאישור

חרצית דביקה
02-04-2020 • בר שמש
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ממתינה לאישור

חרצית דביקה
02-04-2020 • בר שמש
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
ממתינה לאישור

אירוס הנגב
21-01-2021 • זהבה סיגל
הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
ממתינה לאישור

בן-חורש גדול
13-01-2021 • אסף מזרחי
ימים: ים המלח
ממתינה לאישור

בן-חורש גדול
07-01-2021 • אלדד חזן
ימים: ים המלח
ממתינה לאישור

בן-חורש גדול
07-01-2021 • אלדד חזן
ימים: ים המלח
ממתינה לאישור

אסתר הביצות
11-01-2021 • מימי רון
חולות: מישור חוף כרמלים
ממתינה לאישור

מכבד הביצות
03-12-2020 • בר שמש
ביצות כבארה
מאושרת

מכבד הביצות
03-12-2020 • בר שמש
ביצות כבארה
ממתינה לאישור

מכבד הביצות
08-12-2020 • בר שמש
חולות: מישור חוף כרמלים
ממתינה לאישור

מכבד הביצות
11-01-2021 • מימי רון
ביצות כבארה
ממתינה לאישור

גבסנית דביקה
28-04-2020 • נטע אור
גבעות בקעתיים
ממתינה לאישור

עוזרר אדום
13-01-2021 • מימי רון
רמת פשחור (הרי צפת)
ממתינה לאישור

אחילוף זעיר
31-12-2020 • אודי קולומבוס
צאן - חצרים: בקע
ממתינה לאישור

אחילוף זעיר
21-01-2021 • אודי קולומבוס
הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
ממתינה לאישור

אחילוף זעיר
21-01-2021 • אודי קולומבוס
הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
02-12-2020 • אמיר פרלברג
חולות: מישור חוף כרמלים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
02-12-2020 • אמיר פרלברג
חולות: מישור חוף כרמלים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
02-12-2020 • אמיר פרלברג
חולות: מישור חוף כרמלים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
03-12-2020 • בר שמש
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
08-12-2020 • בר שמש
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
08-12-2020 • בר שמש
ביצות כבארה
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
08-12-2020 • בר שמש
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
08-12-2020 • בר שמש
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
08-12-2020 • בר שמש
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
12-12-2020 • יובל ספיר
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
12-12-2020 • יובל ספיר
רכס כורכר מעגן מיכאל
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
20-12-2020 • אמיר פרלברג
חולות: רכס כורכר הבונים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
20-12-2020 • אמיר פרלברג
מישור כרמלים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
20-12-2020 • אמיר פרלברג
מישור כרמלים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
20-12-2020 • אמיר פרלברג
מישור כרמלים
ממתינה לאישור

כרכום גיירדו חופי
20-12-2020 • אמיר פרלברג
חולות: רכס כורכר הבונים
ממתינה לאישור

עמוד 2 מתוך 1094