תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
גבעת כורכר רחובות
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: חמרה עשרת
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות נתניה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה חדרה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה בנימינה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמות מנשה: במת מנשה
תצפית נדחתה

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: ירקון
מאושרת

כף-עוף מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות תל אביב
מאושרת

כמנונית קופטית
01-05-2004 • תצפיות רת"ם
מצפה יאיר
מאושרת

זרעזיף המדבר
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
ערבה דרומית: ערבת נטוף
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
קניון פארן-הר חלמיש
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר שגיא - כרכם: הדום שגיא
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
ציה - פארן: אגן פארן
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
בקעת חיסון
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת עריף
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי אילת: מישורי גרופית
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
קניון נקרות-המישר
מאושרת

זגאה ארגמנית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת עריף
מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק חרוד
מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק חרוד
מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

ולריינית קוטשי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות חדרה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות חדרה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות הרצליה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות הרצליה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות הרצליה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות הרצליה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות נתניה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות חדרה
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: רצועת חוף צפוני
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

דק-זנב מכונף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות תל אביב
מאושרת

עמוד 853 מתוך 862