תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

אזוביון דגול
08-01-1998 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
22-02-1990 • עופר כהן
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

געדה קוצנית
14-05-1925 • נח נפתולסקי
שרון דרומי: אגן איילון
מאושרת

געדה קוצנית
13-05-1925 • נח נפתולסקי
שרון דרומי: אגן איילון
מאושרת

געדה קוצנית
16-08-1924 • מיכאל זהרי
שרון דרומי: אגן איילון
מאושרת

צלבית החוף
30-12-1981 • יעקב שקולניק
חולות: חולות פלמחים
מאושרת

חרחבינה חופית
30-12-1981 • יעקב שקולניק
חולות: חולות פלמחים
מאושרת

מקור-חסידה תמים
23-02-1990 • עוז גולן
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

מקור-חסידה תמים
22-02-1990 • עופר כהן
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

ציפורנית חופית
18-09-1998 • שיר ורד
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
15-02-2000 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
09-02-2000 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
05-02-2000 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
03-02-2000 • רויטל בנאן ויובל
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
22-02-1999 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
16-02-1999 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
04-02-1998 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אירוס הארגמן
12-03-1994 • רותי לבנון
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
01-04-1998 • שיר ורד
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
15-02-2000 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
09-02-2000 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
05-02-2000 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
03-02-2000 • רויטל בנאן ויובל
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
22-02-1999 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
16-02-1999 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
04-02-1998 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

אזוביון דגול
12-03-1994 • רותי לבנון
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

צלבית החוף
29-06-1998 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות פלמחים
מאושרת

צלבית החוף
06-12-1960 • אונ'' בר-אילן
חולות: חולות פלמחים
מאושרת

מקור-חסידה תמים
04-02-1998 • יובל ספיר
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

מקור-חסידה תמים
12-03-1994 • רותי לבנון
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

תורמוס צהוב
01-04-1998 • שיר ורד
גבעת כורכר בית עובד
תצפית נדחתה

אירוס הארגמן
03-02-2000 • רוויטל בנאן ויובל
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
05-03-1999 • יובל ספיר
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
02-03-1999 • יובל ספיר
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
22-02-1999 • יובל ספיר
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
06-02-1998 • שיר ורד
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
27-01-1998 • יובל ספיר
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

אירוס הארגמן
04-03-1989 • עוז גולן
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

בלוטה פלשתית
07-03-1998 • אבי שמידע
גבעת כורכר באר יעקוב
מאושרת

שמשונית הטיפין
01-04-1998 • שיר ורד
גבעת כורכר בית עובד
מאושרת

מקור-חסידה תמים
04-03-1989 • עוז גולן
שרון דרומי: שפך שורק
מאושרת

קוטנדיה חופית
22-03-1996 • יובל ספיר
חולות: חולות פלמחים
תצפית נדחתה

אירוס הארגמן
25-02-1984 • זהבי עמי
גבעת כורכר איריס ארגמן
מאושרת

אירוס הארגמן
07-03-1981 • פרידמן צבי
גבעת כורכר איריס ארגמן
מאושרת

אירוס הארגמן
20-01-1976 • לאה פרוזבול
גבעת כורכר איריס ארגמן
מאושרת

אירוס הארגמן
26-03-1983 • רונטל בעז
גבעת כורכר איריס ארגמן
מאושרת

חרצית דביקה
22-03-1996 • יובל ספיר
חולות: חולות פלמחים
מאושרת

צלבית החוף
22-03-1996 • יובל ספיר
חולות: חולות פלמחים
מאושרת

אירוס הארגמן
27-01-1998 • יובל ספיר
גבעת כורכר איריס ארגמן
מאושרת

עמוד 854 מתוך 954