תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

אספסת איטלקית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אנדרוסקי גדולה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אמניה מצרית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
תצפית נדחתה

אמניה מצרית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
ימים: ים המלח
תצפית נדחתה

בן-חרצית נגבי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
תצפית נדחתה

בן-חרצית נגבי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת עבדת: עקרב
מאושרת

אלף-עלה משובל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת דלתון
מאושרת

ארכובית צמירה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
מאושרת

חומעת האוירון
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות חדרה
מאושרת

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רכס הגלבע: גלבוע
מאושרת

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

הלופפליס חובק
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
נסיגת הים
מאושרת

אוכם חופי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות חדרה
מאושרת

דקורניה מנוצה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

ארביס אוזני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

דו-פרית מכרבלת
13-02-1941 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

דו-פרית מכרבלת
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

גרגרנית חד-פרחית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור הרוחות
מאושרת

גרגרנית חד-פרחית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

גרגרנית חד-פרחית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

גרגרנית חד-פרחית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

גרגרנית חד-פרחית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

אספסת איטלקית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות מפרץ חיפה
מאושרת

אספסת איטלקית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק זבולון (צפון)
מאושרת

בקית יזרעאל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
תצפית נדחתה

בקית יזרעאל
01-03-1990 • תצפיות רת"ם
מלון מצפה הימים מעל ראש פינה
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: מורדות גולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: מורדות גולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: ארץ פלגי מים
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: מורדות גולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: נחלי גולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: נחלי גולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: נחלי גולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
תצפית נדחתה

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: נחלי גולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
מאושרת

עמוד 854 מתוך 859