תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה בנימינה
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה חדרה
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה בנימינה
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה בנימינה
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כרמל: חטם הכרמל
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הדום שומרון דרומי
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הדום שומרון דרומי
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות שונרא
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור חוף הנגב: עין הבשור
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות שונרא
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות שונרא
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות שונרא
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור פלשת: רכס נירעם
מאושרת

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות שונרא
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור חוף הנגב: נחל גרר
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צאן - חצרים: חצרים
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור פלשת: בתרונות רוחמה
מאושרת

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צאן - חצרים: בקע
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
ירוחם דרום
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
בקעת יבל
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר הנגב הצפוני: קער ירוחם
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור ימין
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מכתש רמון
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

תצפית נדחתה

אירוס הסרגל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אירוס ענף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
תצפית נדחתה

אירוס ירוחם
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מבתר דימונה מרכז
תצפית נדחתה

אירוס ירוחם
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור ימין
מאושרת

אירוס ירוחם
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מצלעות אפעה
מאושרת

אירוס ירוחם
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר הנגב הצפוני: חצרה
מאושרת

אירוס ירוחם
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור ימין
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

עמוד 855 מתוך 856