תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת כורזים: ירדן הררי
מאושרת

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: מורדות גולן
מאושרת

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: דרום עמק החולה
מאושרת

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
בקעת בית צידה
מאושרת

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
בקעת בית צידה
מאושרת

כשות גס
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

כשות בבלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כשות בבלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כשות בבלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כשות בבלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כשות בבלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כשות בבלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

כריך נמוך
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: כסלון עליון
מאושרת

כריך נמוך
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: כיסלון תחתון
מאושרת

כריך נמוך
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הרי ירושלים: כסלון עליון
מאושרת

כף-צפרדע לחכית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

כף-חתול זוחלת
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
בקעת בית צידה
תצפית נדחתה

ימית חד-עורקית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

יינית כמנונית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום רמת הגולן
ממתינה לאישור

יורינאה טרשית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עודד-עידו
מאושרת

טפרוסיה נובית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
ערבה דרומית: פשט רודד
תצפית נדחתה

טורגניה רחבת-עלים
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום רמת הגולן
מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה חדרה
מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה חדרה
מאושרת

טופח חכלילי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה חדרה
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
צפון הגולן: במת הגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום רמת הגולן
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום רמת הגולן
מאושרת

טובענית העוקצים
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רכס הגלבע: גלבוע
מאושרת

טובענית העוקצים
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

חרחבינה טובענית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
תצפית נדחתה

חמד אייג
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

תצפית נדחתה

חלוק ערבי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
תצפית נדחתה

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון צפוני: חמרה נתניה
תצפית נדחתה

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמות יששכר
מאושרת

חלוק זוהרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת פשחור (הרי צפת)
מאושרת

חלבלוב שרוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

חלבלוב עב-זרע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק זבולון דרום
תצפית נדחתה

חלבלוב עב-זרע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר הכרמל: הכרמל הנמוך
תצפית נדחתה

חלבלוב עב-זרע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
תצפית נדחתה

חלבלוב עב-זרע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

חלבלוב מצרי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור חוף הנגב: עין הבשור
מאושרת

חלביב יוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: ארץ פלגי מים
מאושרת

זנב-שועל ביצתי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר כנען-רמת רזים
מאושרת

עמוד 855 מתוך 862