תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

ארכובית החוף
01-09-1998 • חווה להב
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

זון פרסי
30-03-1995 • יואב גרטמן
נחל קישון
מאושרת

נרקיס סתווי
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
תצפית נדחתה

חופית נמוכה
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

מחרוזת קשתית
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

דבקה זנובה
26-05-1992 • ע. כהן וג. אברהם
בקעת תרען
מאושרת

אירוס הגלבוע
12-03-1988 • רענן דונביץ
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

שושן צחור
12-12-1981 • חווה להב
מתלולי הכרמל המזרחיים
מאושרת

אירוס הביצות
18-02-1987 • דידי קפלן
יערות הסוללים
מאושרת

מלחית הבורית
30-03-1995 • יואב גרטמן
נחל קישון
מאושרת

אירוס הביצות
30-03-1992 • עדינה דולב
יערות הסוללים
מאושרת

אירוס הביצות
03-03-1990 • רן אריאלי
יערות הסוללים
מאושרת

לוענית יריחו
29-04-1992 • דבורה וגבי
בקעת יבנאל
מאושרת

שושן צחור
17-05-1995 • בי"ס שדה כרמל
הר הכרמל: כרמל תיכון
מאושרת

אירוס הביצות
01-03-1980 • וידרא מיכל
כפר תבור
מאושרת

לוענית יריחו
25-05-1993 • אביבה רבינוביץ'
הר הושעיה
מאושרת

שלהבית הגלגל
07-05-1911 • ג'ון דינסמור
הר הושעיה
מאושרת

שלהבית הגלגל
25-05-1993 • אביבה רבינוביץ'
הר הושעיה
מאושרת

דבקה זנובה
25-05-1993 • אביבה רבינוביץ'
הר הושעיה
מאושרת

הדס מצוי
07-07-1979 • חווה להב
הר הכרמל: כרמל תיכון
מאושרת

ציפורנית חדת-שיניים
08-03-1984 • א. ליסטון
דרום הגולן: מורדות ירמוך
מאושרת

שושן צחור
14-05-1995 • בי"ס שדה כרמל
מתלולי הכרמל המזרחיים
מאושרת

שושן צחור
14-05-1995 • בי"ס שדה כרמל
מתלולי הכרמל המזרחיים
מאושרת

שושן צחור
01-06-1994 • אורי וחווה
מתלולי הכרמל המזרחיים
מאושרת

שושן צחור
01-06-1994 • אורי פרגמן-ספיר
מתלולי הכרמל המזרחיים
מאושרת

שום סתוי
18-10-1984 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

שושן צחור
14-05-1983 • להב חנה
הר הכרמל: כרמל תיכון
מאושרת

נעצוצית סבוכה
30-03-1995 • יואב גרטמן
נחל קישון
מאושרת

חופית נמוכה
21-06-1984 • גדי פולק
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

חופית נמוכה
24-08-1981 • שויצר רונן
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

מלחית הבורית
30-03-1995 • אביבה רבינוביץ'
נחל קישון
מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
21-06-1984 • גדי פולק
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
24-08-1981 • שויצר רונן
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

שושן צחור
08-05-1995 • בי"ס שדה כרמל
הר הכרמל: כרמל תיכון
מאושרת

שושן צחור
20-05-1985 • ארבל רוית
הר הכרמל: כרמל תיכון
מאושרת

אירוס הגלבוע
23-01-1988 • דונוביץ רענן
דרום הגולן: מבוא חמה
מאושרת

נרקיס סתווי
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

שום סתוי
16-09-1988 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

שום סתוי
30-10-1987 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

שום סתוי
06-10-1987 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

שום סתוי
18-09-1987 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

שום סתוי
06-10-1987 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

חופית נמוכה
25-04-1923 • אלכסנדר איג
מישור כרמלים
מאושרת

צורית ארץ-ישראלית
04-05-1956 • ג. אובשו
אלוני בית קשת
מאושרת

אלמוות ארץ-ישראלי
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

ארכובית החוף
15-03-1994 • יובל ספיר
חולות: מישור חוף כרמלים
מאושרת

שום סתוי
17-10-1987 • מורגנרוט נעמה
מתלולי הכרמל המזרחיים
מאושרת

שום סתוי
16-11-1990 • יואב גרטמן
הר הכרמל: במת הכרמל
מאושרת

עמוד 864 מתוך 1039