תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

כף-חתול זוחלת
15-04-1945 • יצחק הלוי
על יד קליה
מאושרת

בן-חיטה מעובה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
רמת עבדת: רמת עבדת דרום
תצפית נדחתה

בת-אורז משושה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
מאושרת

גומא אזמלני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: נחל איילון
תצפית נדחתה

גומא אזמלני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
מאושרת

גומא הירקון
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
שרון דרומי: ירקון
מאושרת

גומא הירקון
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק החולה: עמק החולה
מאושרת

בן-חורש גדול
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: נחלי גולן
תצפית נדחתה

דמומית עבת-שבולת
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
גבעות עדשה
מאושרת

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

גרגרנית חד-פרחית
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
מאושרת

ברזילון כפוף-שנים
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
תצפית נדחתה

אספקלרית הכלאים
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
כתף החרמון: חרמון
תצפית נדחתה

זהבית שרונית תת-מין שרוני
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר הנגב הצפוני: ביר עסלוג
תצפית נדחתה

בופונית הרמון
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור הרוחות
ממתינה לאישור

הרדופנין מפותל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר שגיא - כרכם: הר כרכום
מאושרת

אבובית עדינה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

תצפית נדחתה

אבובית עדינה
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

תצפית נדחתה

אבלינית מישל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
גבעת כורכר גדרה
מאושרת

אבלינית מישל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
עמק זבולון (צפון)
מאושרת

אברה ארוכת-עלים
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הדום שומרון דרומי
תצפית נדחתה

גלדן מוארך
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
חולות: חולות מפרץ חיפה
מאושרת

גלדן מוארך
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
גבעת כורכר ניצנים
מאושרת

גלדן מוארך
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
תילי געש בגולן
מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
הר שגיא - כרכם: הר כרכום
ממתינה לאישור

אחילוף זעיר
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
מישור ימין
מאושרת

אירוס הסרגל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אירוס הסרגל
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אירוס שחום
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אירוס שחום
01-01-1900 • תצפיות רת"ם

מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: מורדות עין גב
מאושרת

אירוס הגלבוע
01-01-1900 • תצפיות רת"ם
דרום הגולן: נחלי גולן
מאושרת

עמוד 864 מתוך 864