תצפיות אחרונות

קישור לעמוד התצפית זמין רק לתצפיות שאושרו כבר

אוכם ארץ-ישראלי
27-03-1926 • אלכסנדר איג

מאושרת

דרדר אשקלון
20-05-1951 • דוד גבעול
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

אקינוס ריחני
28-03-1941 • דני זהרי
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
01-01-1970 • אבינועם דנין

מאושרת

אנדרוסקי גדולה
02-03-1922 • אלכסנדר איג
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

ארביס אוזני
23-03-1924 • אלכסנדר איג
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

דו-פרית מכרבלת
18-04-1929 • אלכסנדר איג
עמק שורק
מאושרת

רומוליאה זעירה
04-03-1975 • אבי שמידע
רכס שורק שלמון
מאושרת

סומקן ענקי
27-04-1988 • עופר כהן
הרי ירושלים: נפתולי שורק
תצפית נדחתה

ורבורגינת פקטורובסקי
17-05-1925 • נח נפתולסקי
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

סומקן ענקי
07-04-1988 • עופר כהן
הרי ירושלים: נפתולי שורק
מאושרת

מסרק דרומי
03-05-1987 • אבי שמידע
הרי ירושלים: במת ירושלים
תצפית נדחתה

אספסת איטלקית
15-04-1942 • טוביה קושניר
רכס שורק שלמון
תצפית נדחתה

כף-חתול זוחלת
15-04-1945 • יצחק הלוי

תצפית נדחתה

שום דרומי
24-02-1968 • אבינועם דנין

מאושרת

מרווה רחבת-גביע
08-05-1993 • גברי שיאון
הרי ירושלים: נפתולי שורק
מאושרת

מרווה רחבת-גביע
01-05-1984 • מ.אדר
הרי ירושלים: נפתולי שורק
מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
23-03-1935 • אלכסנדר איג

מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
13-12-1940 • טוביה קושניר

מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
12-01-1937 • אלכסנדר איג

מאושרת

דרדר אשקלון
11-01-1991 • שיר ורד
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

חלבלוב קטן-פרי
16-03-1996 • יואב גרטמן
חולות: רכסי כורכר אשדוד
מאושרת

סומקן ענקי
25-04-1954 • ד. יפה
הרי ירושלים: נפתולי שורק
מאושרת

ורבורגינת פקטורובסקי
21-04-1942 • נעמי פינברון
הרי ירושלים: נפתולי שורק
מאושרת

מסרק ארץ-ישראלי
06-04-1985 • גדעון גרפי
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
01-01-1981 • נעמי גורדון

מאושרת

גלדן מוארך
01-01-1970 • אבינועם דנין
שרון דרומי: חמרה רחובות
תצפית נדחתה

בלוטה פלשתית
01-03-1992 • רות סלמון
חולות: רכסי כורכר אשדוד
מאושרת

לוענית יריחו
07-05-1962 • עוזי פליטמן
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

צלבית החוף
26-02-1990 • אביבה רבינוביץ'
חולות אשדוד - אשקלון
מאושרת

זוגן לבן
29-08-1988 • נעמי גורדון
חולות אשדוד - אשקלון
מאושרת

צורית ארץ-ישראלית
11-04-1985 • אבי שמידע
הרי ירושלים: דולב
מאושרת

סומקן ענקי
18-06-1993 • זאב קולר
הרי ירושלים: דולב
מאושרת

מלוכיה משולשת
30-03-2000 • אורי פרגמן-ספיר

תצפית נדחתה

דבקת יריחו
27-03-1926 • אלכסנדר איג

מאושרת

דבקת יריחו
26-01-1992 • תצפיות רת"ם

מאושרת

שום דרומי
13-02-2001 • אבי שמידע

תצפית נדחתה

סומקן ענקי
15-05-1997 • אבי שמידע
גפן תירוש
מאושרת

אנדרוסקי גדולה
28-02-1931 • מיכאל זהרי
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

מסרק דרומי
03-05-1987 • עופר כהן
הרי ירושלים: במת ירושלים
מאושרת

געדה קוצנית
01-01-1970 • אבינועם דנין
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

אוכם ארץ-ישראלי
01-01-1970 • אבינועם דנין

מאושרת

ברוש מצוי
01-09-1996 • אבי שמידע
הרי ירושלים: מורדות גילה
תצפית נדחתה

קרן-יעל סורית
07-04-1982 • א. ליסטון
מדרונות מזרחיים
מאושרת

מסרק דרומי
06-03-1988 • עופר כהן
מדרונות מזרחיים
מאושרת

מסרק דרומי
07-04-1987 • עופר כהן
מדרונות מזרחיים
מאושרת

מרוות אייג
14-06-1937 • אלכסנדר איג
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

מרוות אייג
03-05-1924 • אלכסנדר איג
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

מרוות אייג
02-05-1924 • אלכסנדר איג
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

געדה קוצנית
14-06-1937 • אלכסנדר איג
מישור פלשת: פלשת
מאושרת

עמוד 864 מתוך 955