תצפית #321518, הרדופנין מפותל, 1 בינואר 1900

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

הרדופנין מפותל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בינואר 1900
תצפיות רת"ם
תצפיות רת״ם
הר הנגב
175006\465995
מתוך נתוני רת"ם