תצפית #321596, טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף, 1 בינואר 1900

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח ארך-עמוד תת-מין מכנף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בינואר 1900
תצפיות רת"ם
תצפיות רת״ם
274282\783417
מתוך נתוני רת"ם