תצפית #322066, כף-חתול זוחלת, 15 באפריל 1945

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כף-חתול זוחלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באפריל 1945
יצחק הלוי
תצפיות רת״ם
ערבת מלח
על יד קליה
247874\631453
מתוך גליון עשבייה, נ.צ משוער