תצפית #322875, אירוס הגלבוע, 1 בינואר 1900

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הגלבוע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בינואר 1900
תצפיות רת"ם
תצפיות רת״ם
262585\738914
מתוך נתוני רת"ם, נערך אוטומטית ושונה לאיריס גלבוע