תצפית #368535, נעצוצית סבוכה, 3 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית תצפית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נעצוצית סבוכה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 במאי 2017
נעם בר-שי
שמורת חוף הבונים
תל דור
192887\725993צילומים

img of