תצפית #368540, חבלבל מדברי, 5 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית תצפית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חבלבל מדברי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 במאי 2017
אבנר רינות
246193\709252צילומים

img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of
img of