תצפית #368541, מקור-חסידה תמים, 10 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מקור-חסידה תמים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 במאי 2017
דותן רותם
פארק השרון
188763\702879צילומים

img of
img of