תצפית #368542, מירונית סרגלית, 10 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מירונית סרגלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 במאי 2017
אסף חיים
יער מסעדה
271380\791127צילומים

img of
img of