תצפית #368543, שום עקרון, 12 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום עקרון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במאי 2017
יובל ספיר
182182\642449

צילומים

img of