תצפית #368544, שחלים גבוהים, 15 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית תצפית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שחלים גבוהים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 במאי 2017
מרים מילוא
193797\715373