תצפית #368545, ורד צידוני, 12 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית תצפית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורד צידוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במאי 2017
מרים מילוא
193561\715902