תצפית #372759, ספלול הגליל, 25 בפברואר 2013

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלול הגליל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 בפברואר 2013
סיקו בכור
נחל בצת
217312\775759צילומים

img of