תצפית #372761, ארביס נאה, 28 במאי 2013

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ארביס נאה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 במאי 2013
סיקו בכור
הר מירון
240671\764884

צילומים

img of