תצפית #372765, אירוס הסרגל, 1 בדצמבר 2011

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בדצמבר 2011
אורי פרגמן-ספיר
202170\723043