תצפית #372766, גומא שרוני, 7 באוגוסט 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שרוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 באוגוסט 2017
הילה גיל
180955\674046

צילומים

img of