תצפית #372797, סמר הפרקים, 10 באוגוסט 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סמר הפרקים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 באוגוסט 2017
דר בן נתן
271054\796104

צילומים

img of
img of
img of