תצפית #372799, לוענית גדולת-עלים, 16 בספטמבר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוענית גדולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 בספטמבר 2017
דר בן נתן
עין אל תינה ואל פג'ר
260545\775954צילומים

img of
img of