תצפית #372801, כשות גס, 11 באוגוסט 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כשות גס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 באוגוסט 2017
דר בן נתן
מורדות הגולן
260398\776163


צילומים

img of
img of
img of