תצפית #377839, רב-זקן קרח, 7 במרץ 2013

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

רב-זקן קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 במרץ 2013
בני שלמון
מסיב אילת
186240\404558