תצפית #377840, רב-זקן קרח, 20 בפברואר 1982

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

רב-זקן קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בפברואר 1982
מימי רון
מסיב אילת
193144\388858
פרח