תצפית #377844, קורידלית הסלעים, 3 באפריל 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קורידלית הסלעים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 באפריל 2017
מרב לבל
הר אביטל - הר בנטל
274033\779428