תצפית #377845, קורידלית הסלעים, 18 במאי 1990

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קורידלית הסלעים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 במאי 1990
דידי קפלן
החרמון
270000\803000