תצפית #377846, חרחבינה חופית, 29 בספטמבר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרחבינה חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בספטמבר 2017
דותן רותם
חוף גלים
195662\738026 (נקודה מקורבת)


צילומים

img of