תצפית #378457, אולמוס שעיר, 27 בדצמבר 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 בדצמבר 2016
הגר לשנר
209723\729049