תצפית #378458, אולמוס שעיר, 20 בדצמבר 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בדצמבר 2015
הגר לשנר
216536\719708