תצפית #378459, אולמוס שעיר, 1 בדצמבר 1985

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אולמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 בדצמבר 1985
הגר לשנר
212388\711726