תצפית #378460, אכילאת ארם-צובא, 6 באוגוסט 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אכילאת ארם-צובא
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 באוגוסט 2014
מימי רון
חירן, 3.5 ק"מ דרום מזרחית למיתר
198358\580371